SERVICII

Consolidare balante si transpunere in bilant

Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant (va raportam in sistemele dumneavoastra rezltatele financiare)

Consultanta tranzactionala

Pentru divizari si fuziunide intreprinderi.

Calcul Impozite

Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, in conformitate cu conventiile de evitare a dublei impuneri.

Contabilitate de gestiune

Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor; Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice; Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare; Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori; Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.)

Citeste articolul

Contabilitate primara

Contabilitatea registrului de casa; contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri); intocmirea deconturilor de cheltuieli; intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare); intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie; completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant; intocmirea de state de plata, pontaje;

Citeste articolul

Contabilitate financiara

Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, calculul impozitului pe dividend, Intocmirea decontului de TVA

Citeste articolul

Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL)

Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL): (raportare online a modificarilor din registrul de personal)

Citeste articolul

Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare

Intocmim documentatia si ne deplasam pentru tine

Salarizare si resurse umane

Intocmirea dosarelor de personal si contractelor individuale de munca; Intocmirea adeverintelor de salariu si orice alte documente legate de personal, intocmire state de plata, etc 1. Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara (Codul muncii) 2. Stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale (Codul muncii)…

Citeste articolul

Expertiza. Evaluare. Audit.Cenzorat.

Expertiza contabila judiciara Expertiza contabila amiabila Arbitraj in cauze civile Evaluarea patrimoniului societatii Audit intern; verificarea si certificarea bilantului contabil Activitate de cenzorat

Citeste articolul

Consultanta si asistenta juridica in materie de societati comerciale

Infiintare societati comerciale: verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma; infiintare de filiale, sucursale, puncte de lucru; schimbare de sediu social, preluare societati comerciale; cesiune de parti sociale; modificare asociati, administratori sau prelungire mandate; majorare sau reducere capital social

Citeste articolul

Insolventa si lichidare societati comerciale

Insolventa si lichidare societati comerciale – Suntem alaturi de dumneavoastra si in momentele mai putin placute.

Audit

Va prezentam situatia reala a firmei dumneavoastra si ne asumam raspunderea.

Evaluare intreprinderi

In caz de fuziuni, divizari, achizitii va ajutam sa stiti exact cat valoareaza afacerea dumneavoastra.

Mediere

Va ajutam sa solutionati rapid, eficient si amiabil conflictele comerciale, civile si penale cu partenerii de afaceri, angajatii, institutiile statului, etc.

Consultanta financiar contabila si fiscala

Consultanta financiar contabila si fiscala – Solutii complexe in conformitate cu legislatia fiscala dar si cu cea juridica. Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.)

Refacere contabilitate

Va aducem lazi evidentele contabile si reface declaratiile fiscale

Citeste articolul

Intocmirea de dosare credite, dosare leasing

 

 

CONTACT

Call directly:(+40) 364 100 488
Address:Calea Dorobantilor nr.14-16, Building Cluj City Center